ระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย


 
 
ชื่อ :
นามสกุล :
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :
เลขที่ใบอนุญาต :
 

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ :

1. กรุณากรอก ชื่อ , นามสกุล ให้ตรงกับ ชื่อ,นามสกุลที่ระบุในใบประกอบวิชาชีพฯ
ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ

2. ใส่เฉพาะเลขที่ใบอนุญาต ไม่ต้องใส่อักษรย่อของใบอนุญาตฯ


คู่มือการใช้งานระบบ